"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."


Krótki opis operacji

Tytuł operacji:

Inwestycyjna strategia budowania i rozwoju przewagi rynkowej Przedsiębiorstwa Rolniczo-Przemysłowo-Handlowo-Usługowego – Jacek Kańka Lecznica Weterynaryjna i Ośrodek Jazdy Konnej „SAROYAN".

Cel operacji:

Rozwój Przedsiębiorstwa Rolniczo-Przemysłowo-Handlowo-Usługowego – Jacek Kańka Lecznica Weterynaryjna i Ośrodek Jazdy Konnej „SAROYAN" poprzez zakup aparatury diagnostycznej i stomatologicznej oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Planowane/przewidywane rezultaty operacji/efekty:

Planowana inwestycja przyczyni się do rozszerzenia oferty firmy (wprowadzenie nowych usług), a tym samym do dostosowania do oczekiwań klientów, zwiększenia ich liczby i poszerzenia obsługiwanego rynku, a w efekcie zwiększenia dochodów firmy, poprzez akup aparatury diagnostycznej i stomatologicznej tj. tarnika elektrycznego dla koni z osprzętem, Ultrasonografu z osprzętem oraz Rentgena z osprzętem.

Tak zaplanowana inwestycja pozwoli na skuteczną realizację celu i osiągnięcie wskaźników operacji. Po zakończonej inwestycji Wnioskodawca zatrudni 1 osobę, jako asystenta technicznego.

Nazwa działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:

operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie polecamy

Podgórzeńskie Stowarzyszenie Rozwoju

Odwiedź

Strona główna miasta Tuchowa

Odwiedź

Kurier
Tuchowski

Odwiedź